ภาพกิจกรรมโรงเรียน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • กำหนดการสอบปลายภาค วันที่ 5-6  พฤศจิกายน  2563 
  • กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่  14  พฤศจิกายน 2563
  • กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 ธันวาคม  2563